logo

Monday - Saturday

9AM - 7PM

Mumbai. Pin-400001

Maharashtra (INDIA)

Applications Download

 अर्ज क्रमांक १ : फेरीवाले व रस्त्याचा बाजुला किरकोळ विक्री करणाऱ्या
      पदपथ विक्रेते यांना परवाना व ओळखपत्र मिळवून देण्यासाठीचा
      नावनोंदणी अर्ज 

 अर्ज क्रमांक २ : महिला/ पुरुष/ शेतकरी बचतगटांना (स्वयंसहाय्यता
      गटांना) संस्थात्मक दर्जा देण्यासाठी नोंदणी अर्ज 

 अर्ज क्रमांक ३ : बचत गटातील किमान आठवी उत्तीर्ण सभासदासाठी
      नोंदणी अर्ज
 

 अर्ज क्रमांक ४ : व्यवसायतज्ञ/ सनदी लेखापाल यांचे मार्गदर्शनाखाली
      एकदिवसाची कार्यशाळासाठीचा अर्ज 

अर्ज क्रमांक ५ : शेतकरी/ शेतकरी समूह/ बचतगट/ सहकारी संस्था व
      धर्मादाय संस्थासाठी व्यवसायसाठीचा अर्ज 

अर्ज क्रमांक ६ : कृषी आधारित विविध प्रकल्प अहवालासाठी अर्ज
      (उदा. दाळ मिल, ऑईल मिल, इ. साठीचा ) 

अर्ज क्रमांक ७ : स्वयंरोजगारास प्रोत्साहनात्मक सबसिडीसाठीचा अर्ज 

अर्ज क्रमांक ८ : व्यापारी नवउद्योजकांच्या उत्पादनांच्या मार्केटिंग प्रमोशनल उपक्रमासाठीचा अर्ज 

अर्ज क्रमांक ८() :कंपनी नोंदणीसाठी तांत्रिक सहाय्य मागणी अर्ज 

 अर्ज क्रमांक ९ : पदवीधर उमेदवारांना मान्यताप्राप्त विद्यापीठाचे माहिती/अभ्यासकेंद्र सुरु करण्यासाठीचा अर्ज

 अर्ज क्रमांक १० : सुविधा सेवा केंद्राच्या स्वतंत्र शाखा स्थापनेसाठीचा अर्ज

 अर्ज क्रमांक ११ : संस्थेस विनातारण कर्ज मिळविण्यासाठीचा अर्ज 

 अर्ज क्रमांक १२ : नोंदणीकृत स्वयंसेवी संस्थाना अनुदानासाठीचा अर्ज (जाहिरातीमधील योजना क्र. १ ते १५ साठीचा संयुक्त अर्ज)

 अर्ज क्रमांक १३ : ८० जी व १२ ए प्रस्तावासाठीचा अर्जाचा नमुना 

 अर्ज क्रमांक १४ : ३५ ए. सी. प्रस्तावासाठीचा अर्जाचा नमुना 

 अर्ज क्रमांक १५ : एफ. सी. आर. ए. प्रस्तावासाठीचा अर्जाचा नमुना

 अर्ज क्रमांक १६ : नविन संकेतस्थळ (वेबसाईट) बनविणेसाठीचा अर्ज

 अर्ज क्रमांक १७ : भाषांतर सेवा घेण्यासाठीचा अर्ज 

 अर्ज क्रमांक १८ : नविन राजकीय आघाडी/ पॅनल नोंदणीसाठीचा अर्ज 

 अर्ज क्रमांक १९ : संगणक प्रशिक्षण केंद्र व संगणकातील प्राविण्य असलेल्या व्यक्ती व संस्थांसाठीचा अर्ज  

 अर्ज क्रमांक २०: ग्रामस्तर व प्रभागस्तरीय केंद्रासाठी  आवश्यक स्थानिक मनुष्यबळासाठी इस्छूक उमेदवारांनी करावयाचा विहीत अर्जाचा नमुना.

 अर्ज क्रमांक २१ :शासनस्तरावर प्रलंबित व अनिर्णित प्रकरणासंबंधी पाठपुरावा करण्यासाठीचा अर्ज . 

 अर्ज क्रमांक २२ :सी. एस.आर.(कार्पोरेट सोशल रिस्पोन्सिबिलीटी ) फंडिंगसाठी संस्थांनी करावयाचा अर्ज  

 अर्ज क्रमांक २३ :नोंदणीपासून निष्क्रिय व निद्र्रिस्थ असलेल्या संस्थाच्या ओपचारिक पूर्ततेसाठीचा अर्ज. 

 अर्ज क्रमांक २४ :बीअरशॉपी परवान्यासाठी तांत्रिक सहाय्य मागणी अर्ज.

 अर्ज क्रमांक २५ :जमिनीच्या बिगरशेती  (एन. ए.) वापर परवानासाठी तांत्रिक सहाय्य मागणी अर्ज.

 अर्ज क्रमांक २६ :मल्टीस्टेट(बहुराज्य)सहकारी संस्था नोंदणीसाठी तांत्रिक सहाय्य मागणीसाठीचा अर्ज .

 अर्ज क्रमांक २७ :मुंबई येथे सवलतीच्या दरात निवास व भोजन व्यवस्थेसाठीचा अर्ज.

 अर्ज क्रमांक २८ :खाजगी स्तरावर ए.टी.एम./सी.डी.एम.मशीन आस्थापना तथा जागा भाड्याने देण्यासाठीचा अर्ज .

 अर्ज क्रमांक २९ :मुदतीनंतर किंवा मागणी केल्यानंतर गुंतवणुकीची रक्कम परत न मिळाल्यास, तांत्रिक साहाय्य मागण्याचा अर्ज.

+919272530288

Shopping Cart

No products in the cart.